Gostovanje na RTS-u: POSTOJE LI LOŠA DECA?

Gostovanje na RTS-u: POSTOJE LI LOŠA DECA?NASTAVNIK RODITELJIMA

Ovaj tekst je nastao iz potrebe da preduzmem konkretnu akciju koja će pomoći učenicima u odnosima sa roditeljima. Konkretan povod…